Extrakorporální litotrypse brno

01
01
02
03
04
05
06

Extrakorporální litotrypse brno

4

Návštěvní kniha (guestbook) by mělo být též zohledněno. Na mém hemodialyzačním středisku (FN Brno - Bohunice) je s tím také problém, krev odebírají velmi často a docela velké množství- už se ale většinou nedozvím, jaké testy provádějí, o výsledcích ani nemluvím. Objemná nefrolitiáza – perkutánní litotrypse, 
nebo...Autoři: MUDr. Vít Vítězslav Autoři - působiště: Urologická klinika FN Brno Článek: Urol List 2008; 6(3): 31-37 Počet zobrazení článku: 14x. Dnešní indikace 
extrakorporální litotrypse 
v léčbě urolitiázy – co se změnilo?Objemná nefrolitiáza – perkutánní litotrypse, 
nebo...Autoři - působiště: Urologická klinika FN Brno. Klíčová slova: nefrolitiáza, 
perkutánní litotrypse, 
RIRS. Dnešní indikace 
extrakorporální litotrypse 
v léčbě urolitiázy – co se změnilo?www.kzcr.eu/FileHandler.ashx?file=4c1637fa-#8203;4663-#8203;4fbc-a665-96621213 nefrostomie (197 výkonů), litotrypse ex- pro drcení – litotrypsi – ledvinových kame- dělit na neinvazivní – pomocí litotrypse extrakorporální (mimotělní) rázovou vlnou v močovodu. Výkon se provádí tehdy, jest-Microsoft Word - školící plán 2012 KOMPLET - po úpravě poplatků indikace a provedení extrakorporální litotrypse , asistence u sestry zařazené do certifikovaného kurzu NCO a NZO Brno Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou – WikiSkriptaLitotrypse extrakorporální rázovou vlnou (LERV) (angl. Extracorporeal shock wave lithotripsy – ESWL) je neinvazivní metoda používaná především v terapii ledvinových konkrementů a žlučových kamenů. . Brno : Neptun, 2001.

Vstáváte v noci na záchod? Ptali jste se urologa, co s tím

4

taková, že se průběžně v rámci kontrol na urologické ambulanci provede tzv. prostý snímek ledvin a močového měchýře a dle aktuálního stavu se indikuje eventuálně další sezení LERV ( extrakorporální litotrypse ). FNKV vyrocni zprava 2005k˘m ústavem LF MU Brno spolupracujeme na otázkách 548 v˘konÛ extrakorporální litotrypse .Abstr.qxdAutoři hodnotí účinnost extrakorporální litotrypse u 21 dětí a dospívajících od roku 1993, u 8 dívek a 13 chlapců. Nejmladší dítě. D. Pacík, J. Doležel, V. Vít, B. Stibor, I. Čundrle Urologická klinika FN Brno, ARO FN BrnoV¯Roâní Zpráva. močového měchýře střevem, radikální operační řešení karcinomu prostaty a další). Zajišťuje endo- skopické výkony na dolních i horních močových cestách včet- ně perkutánních extrakcí konkrementů a extrakorporální litotrypsi urolitiázy. Výpis publikacíAleš ČERMÁK a Dalibor PACÍK. Extrakorporální litotrypse - efektivita preemptivní analgezie Sevredolem (morphini sulfas pentahydricus). Česká urologie., Brno: Česká urologická společnost České lékař, 2001, roč.