Dům a byt

Rovná nebo šikmá střecha?

Díky vyspělým technologiím, které jsou dnes dostupné na našem trhu, nelze jednoznačně určit, která ze střech je lepší.

Ploché střechy často narážejí na mnoho předsudků, přesto se se staly výrazným stylovým prvkem současné architektury. Z minulosti je těží přívlastek zatékající. Kdysi jimi opravdu zatékalo, protože neexistovaly kvalitní materiály a realizační firmy nedokázaly dobře vyřešit náročné konstrukční detaily. Současné kvalitní materiály a systémové prvky v podobě modifikovaných hydroizolačních pásů, fólii z měkčeného PVC, živičných stěrek či manžet okolo prostupů zaručují, že při správné realizaci bude plochá střecha bezpečná a bezproblémová jako šikmá.
chodníček na zahradě

Šikmá střecha je méně vystavována nepřízni počasí než jako plochá střecha, proto je v našich klimatických podmínkách staletí preferovaná. Dostatečný spád umožňuje odtékání dešťové vody, a proto není třeba používat absolutně voděodolné materiály. Výhodou šikmých střech je využitelnost podkrovních prostor, možnost výměny poškozené části krytiny. Na rozdíl od plochých střech mají omezené využití celé půdorysné plochy hlavně v částech šikmých střešních rovin. Nevýhodami jsou i vyšší pracnost, vyšší nároky na přesnou řemeslnou práci a koordinaci více profesí a s tím souvisí i vyšší náklady na samotné zastřešení. Vzhledem k větší náročnost šikmé střechy je třeba při její stavbě myslet na každý detail. Jejich zanedbání je totiž hlavní příčinou poruch. Mezi výhody šikmých střech patří i jejich relativní bezúdržbovost a ve většině případů i delší životnost použité krytiny.

dřevěné okenice

Co se týče tvaru šikmých střech, preferují se jednodušší tvary, z nichž ekonomicky nejvýhodnější je pultová střecha s jednou šikmou rovinou. O něco náročnější na konstrukci, ale oblíbená, je sedlová střecha. Už méně se využívá valbová střecha. Její konstrukce je však oproti předchozím typům náročnější co do stavby, i financí.